Drzewo kodów Klasyfikacji Odpadów

. Pozwala przeglądać strukturę kodów Klasyfikacji Odpadów (KO).
symbole KO
PKWiU 2008 | PKWiU 1997 | CPV 2008 | CPV 2003 | KŚT | PKD 2007 | PKD 1997 | PKOB | KO | KZS
Przeglądarka KO

Klasyfikacja Odpadów (KO)

01 - Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 02 - Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności 03 - Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury 04 - Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego 05 - Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla 06 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej 07 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
07 01 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej 07 02 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych 07 03 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11) 07 04 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów 07 05 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków 07 06 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków 07 07 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych
08 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich 09 - Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych 10 - Odpady z procesów termicznych 11 - Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych 12 - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych 13 - Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) 14 - Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) 15 - Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 16 - Odpady nieujęte w innych grupach 17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 18 - Odpady medyczne i weterynaryjne 19 - Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 20 - Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2000-2014 AlgorTech Kątnik Jarosław. Serwis ma charakter informacyjny. Warunki korzystania z serwisu i świadczenia usług określa Regulamin.